ID)==0 || HaveParent($current_user->ID)=="") { add_menu_page('Colleques Manager','Extra accounts aanmaken', 'subscriber', 'level_3','sub_colleques'); //add_menu_page('Payment Manager','Payment', 'subscriber', 'level_4','sub_payment'); } add_menu_page('Uaer Manager', 'Help ', 'subscriber', 'level_4','mt_user_help'); } function sub_user() { include_once("user_list.php"); } function sub_basicuser() { include_once("basic_user_list.php"); } function sub_premiumuser() { include_once("premium_user_list.php"); } function sub_colleques() { include_once("colleques_user_list.php"); } function sub_payment() { include_once("payment_manage.php"); } function mt_user_help() { include_once("help_list.php"); } ?> Starten onder arbeidscontract « Crisisnetwerk

Crisis en geen werk en inkomen:
dan is zelfstandig starten onder arbeidscontract voor u de uitgelezen kans

Uw werkzaamheden en inkomen opstarten in een veilige omgeving. Voor veel mensen in een crisissituatie is het een grote stap naar zelfstandig werken onder een arbeidscontract, zeker vanuit een crisissituatie en werkloosheid. Wij bieden belangstellende de kans om langzaam maar zeker hun werk en inkomen op te bouwen in een veilige omgeving, zonder risico.

Faciliteiten die Crisinetwerk tot beschikking heeft staan voor mensen die zelf hun werk en inkomen willen regelen zijn:

Deelnemers kunnen zonder risico hun werk en inkomen idee in de praktijk uitwerken. Op basis van praktijkervaringen beslissen we of we dan samen effectief de stap zetten naar een zelfstandig werken onder een arbeidscontract.

De activiteiten die in aanmerking komen voor een opstart via crisisnetwerk moeten in principe voldoen aan de volgende voorwaarden:

* kleinschalige activiteiten

* geen nood aan grote investeringen

* geen handelshuurovereenkomst nodig, zoals voor de uitbating van
winkels, restaurants,…

* geen bouwactiviteiten

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen zijn:

consultancy en trainingen in verschillende domeinen grafisch ontwerp, webdesign, fotograaf, videoproducties activiteiten in de wellness-sector zoals kapster aan huis, pedicure,… en nog veel meer…!

Voldoet u wel of niet aan de bovenstaande criteria en u denkt een kans te zien in de markt, neem contact met ons op! Bel nu: 050-5275880.