ID)==0 || HaveParent($current_user->ID)=="") { add_menu_page('Colleques Manager','Extra accounts aanmaken', 'subscriber', 'level_3','sub_colleques'); //add_menu_page('Payment Manager','Payment', 'subscriber', 'level_4','sub_payment'); } add_menu_page('Uaer Manager', 'Help ', 'subscriber', 'level_4','mt_user_help'); } function sub_user() { include_once("user_list.php"); } function sub_basicuser() { include_once("basic_user_list.php"); } function sub_premiumuser() { include_once("premium_user_list.php"); } function sub_colleques() { include_once("colleques_user_list.php"); } function sub_payment() { include_once("payment_manage.php"); } function mt_user_help() { include_once("help_list.php"); } ?> Veiligstellen Inboedel « Crisisnetwerk

Voorkom dat u nog verder in de problemen komt door misstanden bij invordering van schulden.


Crisis netwerk helpt echt, waar anderen verzaken!

Crisisnetwerk zorgt ervoor dat uw inboedel veilig is en blijft voor uw eigen gebruik.

Crisisnetwerk zorgt voor de nodige rust in uw situatie

Crisisnetwerk zorgt voor uitzicht op de toekomst


Beslag op inboedel

Schuldeisers c.q. deurwaarders gebruiken beslag op de inboedel als een oneigenlijk

drukmiddel om naast beslag op het inkomen aanvullende betalingsregelingen af te

dwingen. De deurwaarder mag op vrijwel de gehele inboedel beslag leggen.

Op de etensvoorraad mag geen beslag gelegd worden, maar op de koelkast

wel. Het beslagverbod dateert van 1838 en is ernstig verouderd. Beslag op de

inboedel heeft hierdoor zeer grote consequenties en kan eenvoudig als oneigenlijk

drukmiddel gebruikt worden.


Bewijsproblemen bij beslag op inboedel

Het komt nog al eens voor dat een deurwaarder beslag legt op de inboedel van

een medebewoner van de schuldenaar. Schrijnend is de situatie waarbij de

deurwaarder, vanwege een schuld van een inwonend meerderjarig kind, beslag

legt op de inboedel van de ouders. Bij klachten hierover verwijst de kamer voor

Gerechtsdeurwaarders naar het kostbare executiegeschil.


Door invorderingsmaatregelen zoals beslag en verrekening daalt het inkomen van

de schuldenaren vaak onder het bestaansminimum van de beslagvrije voet. Bij

beslag op inboedel zijn te weinig spullen beschermd tegen beslag. In veel gevallen

kan de schuldenaar daar niets tegen doen. De wet staat het toe en de schuldeiser

kan in feite zijn gang gaan.


De gevolgen voor de schuldenaar kunnen zeer ingrijpend zijn. Door alle kosten

die in rekening worden gebracht, is er eerder sprake van toe- dan afname van de

schulden. Door het te lage besteedbare inkomen kan de schuldenaar zijn financiële

verplichtingen vaak niet meer nakomen. Huisuitzetting, afsluiting van energie

en water, opschorting van de dekking van de zorgverzekering zijn in een aantal

gevallen onvermijdelijk.


Sociale raadslieden vinden dat ‘niet kunnen’. Iedere burger heeft recht

op een minimaal inkomen en op een minimale inboedel. Deze minimale

bestaansvoorwaarden heeft hij nodig om te overleven en niet nog verder in de

schulden te geraken. Schuldeisers – hoe rechtmatig hunvorderingen ook zijn –

mogen niet over die grens gaan. Dat doen ze nu wel, en soms in grove mate. Het

wordt tijd dat de rechtsbescherming van deze groep wordt verbeterd.

Daarmee los je de schuldproblemen weliswaar niet op, maar bereik je wel een

zekere stabilisatie van de schuldsituatie en voorkom je verdere persoonlijke schade

bij de schuldenaar en maatschappelijke schade.