Zorgadvies Noord-Nederland ontzorgt

In het Noorden van het Land, in Heerenveen, is onlangs een nieuw bureau gestart dat zich speciaal richt op maatwerk in advisering over zorg in het uitgebreide en vaak ingewikkelde landschap van zorgaanbieders. Speerpunt van deze onderneming is de zorgvrager met zijn persoonlijke wensen en zorgverlener met zijn specifieke aanbod een goede mogelijkheid te bieden elkaar snel te vinden.

“Zorgadvies ontzorgt”
In januari is Zorgadvies Noord Nederland (ZNN) van start gegaan onder het motto van het bureau: “Zorgadvies ontzorgt”.
“Het zorgaanbod is uitgebreid en divers en juist dat maakt het zo lastig vraag en aanbod passend te maken” zegt oprrichtster Lia van Nieuwehoven. Met meer dan 25 jaar ervaring in zorg- en welzijnsland weet zij waar zij over praat.
Lia heeft vooral uitgebreide ervaring in de intra- en extramurale (ouderen)zorg. Dit gecombineerd met een achtergrond in het maatschappelijk werk, maakt dat zij breed georiënteerd is en haar doelgroep goed kan informeren en adviseren over de mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Ieder mens is uniek
Zorgadvies Noord Nederland biedt, in tegenstelling tot andere zorgadviseurs, geen zorg. De zorgvrager kan rekenen op uitgebreid advies en informatie op maat. Ieder mens is uniek, hiermee iedere zorgvraag eveneens”, aldus Van Nieuwehoven. De cliënt en zijn zijn of haar zorgvraag staan altijd centraal, van daaruit worden de mogelijkheden van de verschillende aanbieders geinventariseerd. Indien gewenst kan ook ondersteuning worden geboden bij het noodzakelijke regelwerk.

Contact
Voor meer informatie kan men contact opnemen via het contactformulier op de website: www.zorgadviesnoordnederland.nl of gewoon bellen met: 06-57288099.

Geef uw reactie

You must be logged in to post a comment.