Drie decentralisaties voor gemeenten

De voorbereiding van de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wet werken naar vermogen en de uitbreiding van de Wmo – de 3D’s – worden door gemeenten vaak in samenhang opgepakt. Dat blijkt uit een enquête onder de G32, de G4 en Middelburg. 70 Procent van de gemeenten blijkt de drie decentralisaties die op stapel staan in samenhang aan te pakken.

Jeugdzorg
Gemeenten zitten al volop in de voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg, blijkt uit de enquête die gericht was op de transitie jeugdzorg. Meer dan de helft van de steden zegt redelijk tot vergevorderd te zijn met de voorbereidingen. 41 procent is nog in een beginnend stadium. Vrijwel alle steden zijn in gesprek met de gemeenten in hun omgeving over de transitie jeugdzorg.

GGD-regio
Gemeenten willen bij voorkeur een samenwerkingsverband waarbij in totaal tussen de 200 duizend en 400 duizend inwoners bediend worden. Daarbij geven ze aan de GGD-regio te zien als de regio waarbinnen ze willen samenwerken op dit terrein. In veel regio’s worden pilots gehouden met het doorschuiven van taken van provincie naar gemeenten. 33 procent van de gemeenten die meededen aan de enquête experimenteert daar nog niet mee. De helft bereidt een pilot voor en in 17 procent van de gevallen wordt daadwerkelijk al volgens een nieuwe taakverdeling gewerkt.

Stimulerend
Ondanks dat het provincies soms niet lukt om ‘het los te laten’, wordt de rol van de provincies over het algemeen als ‘stimulerend’ ervaren (73 procent). Veel provincies stellen ook geld beschikbaar om de transitie jeugdzorg voor te bereiden. Ook de rol van de stadsregio’s wordt vooralsnog goed gewaardeerd.

Bron: Binnenlands Bestuur, Margot LimburgGeef uw reactie

You must be logged in to post a comment.