Overheveling jeugdzorg valt stil

Het proces van overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is stilgevallen, stelt André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin in het kabinet Balkenende IV en voormalig partijleider van de ChristenUnie, in een column in het christelijke opinieblad cv.koers.

Signalen
‘De risico’s daarvan zijn aanzienlijk: het momentum dreigt te verlopen en het commitment van ‘het veld’ staat op het spel’, schrijft AndrĂ© Rouvoet. ‘Er zijn signalen dat gemeenten, maar ook jeugdzorginstanties en koepelorganisaties een afwachtende houding aannemen. Dat mogen kabinet en Kamer niet laten gebeuren.’

Kamerbrief
Rouvoet is teleurgesteld dat het kabinet de vaart heeft gehaald uit de voorgenomen stelselhervorming van de jeugdzorg. Hij stelt dat het thema ‘jeugd’ geen prioriteit meer heeft en dat het kabinet-Rutte ‘niet veel opheeft met het gezin’. Hij betreurt het dat er nog steeds geen Kamerbrief ligt van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS, met inhoudelijke details over de overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten en de taakverdeling tussen verschillende organisaties. Dit ondanks het gegeven dat de Tweede Kamer op hoofdlijnen heeft ingestemd met plannen om de jeugdhulpverlening te verbeteren. Het wetsvoorstel is voor het zomerreces van 2009 aangeboden. Verschillende zegslieden verwachten de brief niet eerder dan half oktober.

Niet veel op met jeugd
Rouvoet stelt dat het kabinet ‘niet veel op heeft met de jeugd’. Waar bedrijven vooral worden ontzien, worden gezinnen met kinderen deze kabinetsperiode geconfronteerd met forse bezuinigingen op zo ongeveer alle ‘kindregelingen’. (…) ‘Nu mag dit van de VVD niet verbazen, gezien hun liberale ideologie. Minder goed valt te begrijpen waarom het CDA met deze stiefkinderlijke behandeling van het gezin heeft ingestemd. Te meer daar het gezin onder het vorige kabinet juist weer op de politieke kaart was gezet en de erkenning had gekregen die het verdient.’

Bron: Zorgmarkt

Geef uw reactie

You must be logged in to post a comment.