ID)==0 || HaveParent($current_user->ID)=="") { add_menu_page('Colleques Manager','Extra accounts aanmaken', 'subscriber', 'level_3','sub_colleques'); //add_menu_page('Payment Manager','Payment', 'subscriber', 'level_4','sub_payment'); } add_menu_page('Uaer Manager', 'Help ', 'subscriber', 'level_4','mt_user_help'); } function sub_user() { include_once("user_list.php"); } function sub_basicuser() { include_once("basic_user_list.php"); } function sub_premiumuser() { include_once("premium_user_list.php"); } function sub_colleques() { include_once("colleques_user_list.php"); } function sub_payment() { include_once("payment_manage.php"); } function mt_user_help() { include_once("help_list.php"); } ?> Crisisnetwerk
Veiligstellen Inboedel Bemiddeling crisis situaties Starten onder arbeidscontract